leehoangluan, Tác giả tại Chuyên tổ chức các tour du lịch tại Bình Ba và Bình Hưng