Hình ảnh nhà nghỉ, khách sạn ở đảo Bình Ba, Bình Hưng, Bình Lập trong Tour Chú Lãm - Tour Chú Lãm - Tour Tứ Bình Số 1 Cam Ranh

Khi đi Tour Chú Lãm, tùy vào chương trình tour mà khách sẽ nghỉ qua đêm ở các đảo khác nhau trong Tứ Bình của Cam Ranh. Dưới đây là danh sách và hình ảnh nhà nghỉ, khách sạn của từng chương trình tour để khách xem trước khi book.

Nhà nghỉ sát biển ở Đảo Bình Ba

Tour Tứ Bình: https://tourchulam.com/tours/tour-tu-binh-chu-lam-3-ngay-2-dem

Nhà nghỉ đảo Bình Ba - Tour Chú Lãm
Nhà nghỉ đảo Bình Ba – Tour Chú Lãm

Nhà nghỉ ở mặt trước cầu cảng đảo Bình Hưng

Tour Bình Hưng: https://tourchulam.com/tours/tour-binh-hung-chu-lam-2-ngay-1-dem

Nhà nghỉ đảo Bình Hưng - Tour Chú Lãm
Nhà nghỉ đảo Bình Hưng – Tour Chú Lãm

Nhà nghỉ sát biển ở bán đảo Bình Lập

Tour Bình Lập: https://tourchulam.com/tours/tour-binh-lap-binh-hung-2-ngay-1-dem

Nhà nghỉ đảo Bình Lập - Tour Chú Lãm
Nhà nghỉ đảo Bình Lập – Tour Chú Lãm